Volg ons op: Volg ons op Twitter

Privacy- en cookieverklaring

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Familieopstellingen Leeuwarden is een samenwerkingsverband van Joanke Sierksma en Albertien Zeinstra

www.familieopstellingenleeuwarden.nl is een website van Familieopstellingen Leeuwarden.

UW PRIVACY

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Familieopstellingen Leeuwarden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Familieopstellingen Leeuwarden, en/of omdat u deze zelf via e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website aan Familieopstellingen Leeuwarden verstrekt.

Familieopstellingen Leeuwarden kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het contactformulier op de website om u aan te melden voor een familieopstelling:

Waarom Familieopstellingen Leeuwarden gegevens nodig heeft

Familieopstellingen Leeuwarden verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch uw aanmelding te bevestigingen en uw aanmelding in te plannen.
Daarnaast kan Familieopstellingen Leeuwarden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Familieopstellingen Leeuwarden gegevens bewaart

Familieopstellingen Leeuwarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Familieopstellingen Leeuwarden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Familieopstellingen Leeuwarden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Familieopstellingen Leeuwarden en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Familieopstellingen Leeuwarden is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de dag van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Familieopstellingen Leeuwarden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Familieopstellingen Leeuwarden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Familieopstellingen Leeuwarden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Familieopstellingen Leeuwarden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Familieopstellingen Leeuwarden op via .

COOKIE BELEID

Gebruik van cookies

Op de website wordt alleen gebruik gemaakt van first party cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
First party cookies ook wel genaamd functionele cookies zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op.
Third-party cookies worden door derden zoals adverteerders geplaatst. De adverteerders willen u herkennen als u van website naar website gaat. Beetje bij beetje sprokkelen zij al doende informatie over u bij elkaar. Daarmee maken zij profielen aan. Een gevolg van dit 'volgen' is dat u bijvoorbeeld advertenties ziet verschijnen van producten die u eerder op een andere website hebt bekeken. Deze cookies worden ook tracking cookies genoemd omdat ze bezoekers letterlijk volgen.

Wij maken uitdrukkelijk geen gebruik van third party cookies.

Omdat Familieopstellingen Leeuwarden alleen gebruik maakt van first party cookies hoeft Familieopstellingen Leeuwarden hier geen toestemming voor te vragen.

Google Analytics

Familieopstellingen Leeuwarden maakt ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Familieopstellingen Leeuwarden te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Familieopstellingen Leeuwarden heeft hier geen invloed op.

Familieopstellingen Leeuwarden heeft Google geen toestemming gegeven om via Familieopstellingen Leeuwarden verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media

Op de website wordt alleen een link naar Twitter gebruikt waar geen cookies voor nodig zijn. Wij gebruiken geen buttons om webpagina's te kunnen promoten of delen ("like", "tweet", "share").

Laatst gewijzigd: 14 juni 2018